Herkesin görevini ve yükümlülüğünü layıkı ile yerine getireceği bir Erdek umudumuz var.

Türkiye’de ve Erdek’te kültürel ve kentsel mirasın korunması, geliştirilmesi, değerlendirilip çağdaş yaşamla bütünleştirilmesi kültürel politikamızın önemli hedeflerinden biridir.
Kültürel ve kentsel mirasın çağdaş yaşamla bütünleşmesi ancak ve ancak bu değerlerin korunması ve sahip çıkılmasıyla mümkündür.
Geçmişten devralınan kültür mirasımıza sahip çıkıp bizden sonra gelen nesillere sağlıklı bir şekilde devretmekte en önemli görevlerden biridir.

Seçilecek Belediye Başkan adayının ve meclis üyelerinin huzur ve kültür şehrimize sahip çıkacak, temel amaçları halka hizmet ederek Hakk’ın rızasını kazanmak olduğunun bilincinde tarih ve kültürüne de sahip çıkmalarını bekliyoruz.
İnsanların daha mutlu, daha müreffeh bir yaşam kalitesine kavuşulması için gayret etmelerini bekliyoruz.
Erdek’teki fiziki görünümünü imarla güzelleştirmeye kültürel zenginlikleri ortaya çıkarıp geliştirip güçlendirmeye gayret etmelerini bekliyoruz.
Yerel potansiyelin, insiyatifin ve dinamiklerin artırılması gerekirken, merkeziyetçi yapıdaki tıkanıklık ve çözümsüzlükler yerel yöneticilerin işlerini zorlaştırmaktadır. Çözümün yerinde ve yerel yollarda aranması gerekir. Halkın katılımını sağlamak, birliği, beraberliği, dayanışmayı ve en önemlisi barışı sağlamak gerekir.
Daha modern yaşanılabilir bir Erdek olması için Belediye Başkanı ve Meclis üyelerinin desteklenmesi gerekir.

Yalandan, dolandan uzak durmamız, verdiğimiz sözde mutlaka durmamız ve dürüstlükten ayrılmamamız gerekir.
İşin özü, bireyin başkalarının haklarına saygı göstermesi…

Herkese fayda sağlayacak adil ve dengeli politika uygulayacağı iddiasında olanlar arasından birilerini seçmek gerekiyor.
Huzurlu bir yaşam için yalandan, dolandan, sahtekârlıktan uzak olan, dürüst kişiliği ile bütünleşip içselleştirmiş kişileri seçip destekleyip yönetime getirmeliyiz…

Bu şehirde söz sahibi olan, yönetici sınıfında olan herkesin üstlendiği rolün gereğini yerine getirmesi gerekiyor.

Kimin ne katkı sunduğu değil,

Yükümlülüğünü gerçekten yerine getirip getirmediği önemlidir.

Herkesin görevini ve yükümlülüğünü layıkı ile yerine getireceği bir Erdek umudumuz var.

Gürcan Kanaoğlu

Diğer yazılar

Yorumlar (2)