Dünya Emekçi Kadınlar Günü

DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ

8 Mart dünyada ve ülkemizde tüm emekçi kadınların kutlandığı uluslar arası bir gündür. 1921 yılında ilk kez ‘Emekçi Kadınlar Günü’ olarak kutlanılmaya başlanan gün 1975 yılından sonra kapalı mekanlardan sokaklara taşınarak kutlanmaya başlamıştır.

Kadına şiddet

Kadına karşı şiddet dünyada en yaygın suç olmasına karşın en az cezalandırılan suçtur. Dünyada kadınlar, erkek çocukların tercih edilmesi sonucu doğum sonrası öldürülmekte veya yeterli beslenememe sonucu ölmektedir. İstatistiki verilere göre dünyada üç kadından biri şiddet görmekte, cinsel ilişkiye zorlanmakta veya bir başka şekilde suiistimal edilmektedir. Dahası dünyada büyük bir sektör haline gelmiş cinsel kölelik sonucu kullanılan kadınların sayısı 4 milyona ulaşmaktadır.

Türkiye’de Kadın

Cumhuriyetin ilk dönemlerinde 1926-1934 yılları arasında gerçekleştirilen Atatürk Devrimlerinin bir kısmı Türk Kadınına sosyal ve kültürel alanda, eğitimde hukukta, çalışma hayatında, aile içinde, toplumsal yaşamda ve siyasette eşit haklar sağlamaya yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Atatürk’ün girişimleriyle, 1930 yılında belediye seçimlerinde seçilme, 1933 de muhtar ve heyetine seçilme ve 1934 de milletvekili seçilme hakları tanınmıştır. Gerçekleştirilen bu hakların değeri, dünyanın medeni ülkelerinden sayılan Fransa ve İtalya’da 1946 yılında, İsviçre’de ise 1971 yılında yapıldığı görülürse çok daha iyi anlaşılacaktır.

‘Bir milletin medeniyetini ölçmek istiyor musunuz, kadınlara nasıl muamele edildiğine bakınız’ diyor Atatürk; Türk Kadınının hiçbir hak ve hukuku olmadığı, ağır işlerde çalıştırıldığı, çarşafın kadınların ayaklarının hangi noktasına kadar inmesi için komisyonların kurulduğu, tramvayda kadınların oturacağı yerle erkeklerin arasına perde gerildiği dönemde söylüyor bu sözü Atatürk tespitleri sonucunda.

Kurtuluş Savaşında erkeklerin bıraktığı işleri kadınların üstlenmesi, dahası cepheye koşarak silah, mühimmat taşımaları ve hatta erkekler gibi savaşmaya başlamaları, Türk Kadınının değerinin fark edilmesinin başlangıcı oluyor ve günümüzdeki konumuna Atatürk’ün sağladığı imkanlarla geliyor.

Bakınız, Atatürk Türk Kadını ile ilgili pek çok ifadelerinden birinde,1923 yılında ne söylemiş. ‘Kadının en büyük vazifesi analıktır. İlk terbiye verilen yerin, ana kucağı olduğu düşünülürse bu vazifenin ehemmiyeti layıkiyle anlaşılır. Milletimiz kuvvetli bir millet olmaya karar vermiştir. Bugünün gerçeklerinden biri de kadınlarımızın her hususta yükselmelerini temindir. Bu sebeple kadınlarımız da alim ve teknik bilgi sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün tahsil derecelerinden geçeceklerdir. Sonra kadınlar sosyal hayatta erkeklerle beraber yürüyerek birbirinin yardımcısı ve koruyucusu olacaklardır’.

8 Mart tüm kadınlarımızın günüdür, kutlu olsun.