Erdek Turizm Master Planı değerlendirildi

Erdek Ticaret Odası Başkanlığı’nca başlatılan, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından desteklenen Erdek Turizm Master Planının sonuçları belli oldu.
Erdek Ticaret Odası Toplantı Salonunda, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Master Planını hazırlayan firma yetkililerinden Danışman ve Araştırmacı Nilüfer Arıak elde ettikleri verileri bir sunum eşliğinde anlattı.
Toplantıya Erdek Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeleri, Master Planını hazırlayan firmada görevli Danışman ve Araştırmacı Dr. Nilüfer Arıak, GMKA İzleme Değerlendirme ve Raporlama Birimi Uzmanı Onur Atılgan, Erdek Meslek Yüksek Okulu’ndan Öğretim Görevlisi Aytaç Toptaş, ilçemiz meslek odalarının temsilcileri ile turizm işletmecileri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Erdek Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Sarı, Erdek Ticaret Odası ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın birlikte yürüttüğü doğrudan faaliyet destek programı kapsamında hibe almaya hak kazanan “Erdek Turizm Master Planı” projesinin tamamlandığını söyledi.
Bugün kapanış toplantısı için bir araya geldiklerini katılımcılara ifade eden Sarı, “Erdek Turizm Master Planı”nın hazırlanması sürecinde birincil ve ikincil araştırma yöntemlerinin uygulanması ile mevcut durum analizinin yapılıp, ardından 2023 yılı stratejik hedeflerin oluşturularak, üç aşamalı olarak bir eylem planı hazırlandığını bildirdi.
Birincil araştırma yöntemi olarak literatür taraması, ikincil araştırma yöntemi olarak anket uygulaması ve SWOT Analizi yapıldığını anlatan ETO Başkan Yardımcısı Özlem Sarı, “Geliştirilen stratejik hedeflere bağlı olarak eylem planı, kısa (2012-2015), orta (2016-2019) ve uzun (2020-2023) vadeli olmak üzere 3 aşamalı uygulanmak üzere oluşturulmuştur. Planda yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları ortak çalışmalarda ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı Bölge Planı’nda bölge ekonomisinin tarım, turizm, lojistik ve sanayi sektörlerinin bir bütün olarak kalkınması hedeflenmektedir” diyerek konuşmasını tamamladı.
Erdek Turizm Master Planı hakkında verilen kısa bilgilendirmenin ardından, Master Planını üstlenen firmanın Danışman ve Araştırmacı Dr. Nilüfer Arıak elde ettikleri verileri katılımcılara sunum eşliğinde anlattı.
Tatilci Erdek’e, deniz-kum-güneş için geliyor
Arıak, yaptıkları anket sonuçlarına göre Erdek’e gelen tatilcilerin çoğunluğunun İstanbul, Bursa ve Balıkesir’den geldiğini, Erdek’i seçme nedeni olarak ta, güneş, kum ve denizi gösterdiklerini işaret etti.
Erdek’in, turizm tanıtımında diğer turizm bölgelerine göre çok geride kalındığını, bu nedenle turizmden yeterince pay alamadığını kaydeden Dr. Nilüfer Arıak, “Marmara Bölgesinin turizmde Karadeniz bölgesinin altında kaldığı ve bu nedenle pay olarak turizm gelirinden % 8 gibi ufak bir paya sahip olunduğunun tespit edildiğini dile getirdi.
Erdek, sanayi veya turizmden birini seçmeli
Erdek’te öncelikle Sanayi kenti mi? yoksa turizm kenti mi? olunmalı artık buna karar verilmesinin gerekliliğine dikkat çeken Dr. Nilüfer Arıak, “Erdek Zeytinliada’da gerçekleştirilen Agupark kazılarının Erdek için turizm alanında büyük bir fırsat olduğunu, bu nedenle turizm alanında gerekli tanıtımına biran önce ağırlık verilmesini vurguladı.
Turizm için Mavi Bayrak olmazsa olmaz
Arıak, turizm yöreleri için olmazsa olmazların başında gelen Mavi Bayrak konusuna da değinip, Erdek’te kesinlikle olması lazım olan Mavi Bayrak’ın alınmasının şart olduğunu ve bunun liderliğini de yerel yönetimin yaparak ilçeye kazandırılmasını açıklayıp sunumunu tamamladı.
Taygun Ertan-Yeni Erdek Gazetesi