19. yüzyılda Erdek konyağı ABDde ödül kazanmış

Yeni Erdek Gazetesine bir okur mektubu geldi…
Sevgili konuk yazarımız Bahar Güngör’ün mektubunu sizlerle paylaşmak istedik.
Okurumuzdan gelen mektupta, Erdek’te konyak imal edilen bir tesisin bulunduğuna yer veriliyor.
Okurumuz, üniversitede öğrencilik yaptığı yıllarda yaptığı araştırmada, 1891 ile 1944 yılları arasında yayımlanan Servet-i Fünun isimli dergide, Erdek’le ilgili çok farklı bir bilgiye rastlamış.
Erdek’te, 19. yüzyılda Aleksi Kutroni Efendi isimli Rum asıllı bir vatandaşın konyak imal ettiği bir tesisin bulunduğu bilgisi Servet-i Fünun isimli dergide karşısına çıkmış.
Okurumuzun, “Sevgili Erdekliler” diyerek başlayan mektubu şu bilgilendirme ile sürüyor:
“Üniversite araştırmalarım sırasında  rastladığım eski bir kaynakta, Erdek’le ilgili farklı bir bilgi karşıma çıkınca sizlerle paylaşmak istedim. Bu bilgi şöyle:
Erdek’te Aleksi Kutroni Efendi’nin eski konyak imaline mahsus büyük fabrikası
Fabrikanın konyağı sırf üzümden istihsal olunur, memleketimizde ihraç edilen konyak mahsulatının cümlesine faiktir. Fabrikanın hizmet-i vakıası (mevcut hizmeti) Hükümet-i Seniyye tarafından takdirle bir kıta sanayi madalyasına nail edildikten başka şişelerin üzerine Arına-i Osmani konulması izni dahi ita buyurulmuştur (verilmiştir).
Erdek konyağı ABD’de madalya kazanmış
Kezalik Şikago ve Filibe sergilerinden Erdek Konyağı ayrıca madalya almıştır.
Erdek Konyağı tahlil ile faydaları ve safiyeti de Saray-ı Hümayun Sertabibi Devletlü Maruni Paşa, Saadetlü Zambaka Paşa ve Horasancıyan Efendi, Hıfzıssıhha-i Uruuruiye Müfettişi Saadetlü Bongofski Paşa Hazretleri ve Kimyager Apari, Rehami efendiler tarafından verilen şehadetnamelerle tasdik olunmuştur.
İşbu konyağın içinde zararlı maddeler bulunduğunu fennen ispat eden zata yüz lira mükafat verilecektir. Kalp ve sahtesinden korunmak için şişelerin üzerinde bulunan umumi vekilinin imzasına bakılmalıdır. Satış merkezi, Dersaadet’te Balıkpazarı’nda umumi vekili Kantariye tüccarından Nikolay Pandazupolis’in 60 numaralı mağazası olup Galata’da Mumhazede Nomiko Ham’nda 77 numaralı Yorgi Nomiko Efendi’nin mağazası dahi şube ittihaz olunmuştur. (Bu bilgiler Servet-i Fünun Dergisi’nin 11 Temmuz 1895 tarihli sayısında yer almaktadır).
‘Erdek’te yapılması bu konyağa bir hususiyet katıyor mu?’ sorusuna cevap vermek kolay değil. Dolayısı ile bu hususiyetin başlığa neden taşındığını anlamakta.
Ancak, bir Osmanlı Rum tebaası tarafından imal edilmesinin nedenlerini anlamak o kadar da zor değil. Tabii ki, farklı ödüller kazanmış bu ürünün Osmanlı devletince onaylanmış bulunması da…
Fransızlar, o günlerde ‘Cognac’ markasını henüz tescil ettirmemişler anlaşılan. Zamanı geldiğinde bu ad, benzeri içkiler için, markanın sahibi konumunu da bulunanlar dışında.
Dünyanın hiçbir yerinde kullanılamayacak çünkü. Kutroni Efendi’nin ürünüyle ne kadar övündüğüyse apaçık ortada. Sadece Devlet-i Aliye’den tasdik alınmakla kalınmamış, Saray’ın, başhekiminin ve başka değerli hekimlerin tavsiyelerine de mazhar olunmuş. Bu kadarı ile bitse iyi. Ürünün içinde zararlı maddeler bulunduğunu ispat edenlere çok ciddi bir para ödülü vaat ediliyor. İşte başarılı bir pazarlama stratejisi daha. Ama ikna olup olmamak yine size kalmış…”
Servet-i Fünûn Dergisi:
 27 Mart 1891 – 26 Mayıs 1944 tarihleri arasında yayımlanmış fen, magazin, sanat ve edebiyat dergisidir. İstanbul’da haftalık olarak yayımlanan Servet-i Fünûn, zaman zaman yayınına ara vermek zorunda kalmıştır. Yarım yüzyılı aşan yayın hayatı boyunca (54 yıl) 2464 sayı çıkmıştır. Derginin kurucusu ve sahibi olan Ahmet İhsan (Tokgöz, 1868 – 1942) başmuharrirlik görevini uzun yıllar üstlenir. Dergide Tevfik Fikret (1867 – 1915), Hüseyin Cahit (Yalçın, 1874 – 1957) ve yeni harflerin kabulüyle Servet-i Fünûn, UYANIŞ adını aldıktan sonra Halit Fahri (Ozansoy, 1891 – 1971) gibi ünlü edebiyatçılar yayın müdürü olarak görev yaparlar.
Haber: Yeni Erdek Gazetesi