Saraylarda Eğitim Tatbikatı

Uluslar arası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS Code) gereğince Liman Tesisinde her takvim yılında icra edilmesi gereken ISPS Kod tatbikatı Saraylar Beldesi Liman Tesislerinde gerçekleştirdi.
Saraylar Belediye Başkanı Aksoy, Saraylar Limanında düzenlenen tatbikat nedenini “T.C İstihbarat birimlerince elde edilen istihbarat bilgilerine istinaden Güvenlik Güçleri ile T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileri arasında yapılan değerlendirmeler sonucu son zamanlarda artan terör olayları yanında terörist bir örgütünün terörü yerel şehirlere taşımak amacında olduğu ve Türk ekonomisine önemli zarar vermek, huzuru bozmak ve insanlarda infial yaratmak, limanları güvensiz hale getirmek ve artan ihracata darbe vurmak amacı ile bölgesindeki limanlara ve petrol tesisleri ile LPG tesislerine sabotajlar düzenleyecekleri istihbaratı alındığı dolayısıyla T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından, 23 Ocak 2013’de saat 10.00’dan itibaren bölgedeki limanlar ve bu limanlara gelen gemilerde Güvenlik Seviyesi 2 tedbirlerinin alınması ve idame ettirilmesi emri verilmesinden dolayı” düzenlendiğini söyledi.
Belediye Başkanı Aksoy, tatbikatta adım adım yapılan çalışmaları ise şöyle özetledi:
“Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından gönderilen Güvenlik Seviyesi 1’den Güvenlik Seviyesi 2’ye geçilmesi mesajı alınmış ve Güvenlik seviyesi 2 durumuna göre liman tesisinde alınacak tedbirlerin/önlemlerin yerine getirilmesine başlanmıştır. AAKKM merkezinden limanda bulunan gemide bir güvenlik alarm sinyali alındığı Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusuna telefon ile bildirilmiştir. Durum öncelikle Saraylar Jandarma Karakoluna bilahare mülki makamlara ve Liman Başkanlığı bilgilendirilmiştir. Bu aşamada limanda Güvenlik Seviyesi 2’nin üzerinde arttırılmış güvenlik tedbirleri uygulamasına geçilmiş ve Denizcilik Müsteşarlığı’ndan alınan faks ile bölgesindeki tüm limanlarda ve bölgede bulunan gemilerde Güvenlik Seviyesi-3’e geçilmesi talimatı alınmıştır.
 23 Ocak 2013 günü alınan bir telefon ihbarından; Liman tesisinde bulunan idari binaya bomba konulduğu, bombanın iki saat içerisinde patlatılacağı öğrenilmiştir. Durum Öncelikle kolluk kuvvetine bilahare Mülki makamlara ve Liman Başkanlığına bildirilmiş, idari binaya bırakılabilecek bir patlayıcı maddenin imhası için kolluk kuvveti kanalıyla İl Jandarma Komutanlığından/İl Emniyet Müdürlüğünden bomba imha timi talep edilmiştir. Liman Tesisinde bomba arama timi oluşturulmuş ve bomba aramasına başlanılmış olup bomba imha ekiplerinin gelmesi beklendiği sırada idari binada patlama meydana gelmiş patlama esnasında bir güvenlik görevlisi yaralanmış ve patlama sonrası idari binada yangın çıkmıştır. Liman tesisi acil müdahale timi ile yangına ve yaralıya müdahale edilirken, itfaiyeden yardım talebinde bulunulmuş bilahare durum Mülki makamlar ile yetkili mercilere ve Liman Başkanlığına bildirilmiştir. Liman Tesisinde yangının kontrol altına alınamaması nedeniyle personelin liman tesisini tahliyesine karar verilmiştir.”
ISPS Kod Nedir?
11 Eylül 2001 tarihinde ABD’de meydana gelen terör eylemlerinin ardından, Kasım 2001’de yapılan ve ülkemizin de üyesi olduğu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)’nün 22. Genel Kurul toplantısına, denizde ve denizden olabilecek terör eylemlerinin önlenmesi amacıyla yeni tedbirlerin denizcilik sektörüne getirilmesi teklif edilmiştir. Denizde ve denizden olabilecek terör eylemlerinin önlenmesi amacıyla gemi ve liman tesislerinin güvenliğine ilişkin yeni tedbirlerin alınması konusunda oy birliği ile anlaşmaya varılmıştır.
IMO Genel Kurulu tarafından bu konuda alınabilecek tedbirlere ilişkin çalışma yapması amacıyla Deniz Emniyeti Komitesi (MSC) yetkilendirilmiştir. Deniz Emniyeti Komitesi (MSC) tarafından denizde ya da deniz yoluyla olabilecek terör eylemlerinin önlenmesine yönelik yeni kuralların belirlenmesi amacıyla yoğun çalışmalar yapılmış, hatta olağandışı toplantılar düzenlenmiştir. Bu toplantılar sonrasında gemilerin ve liman tesislerinin güvenliğine yönelik yeni tedbirleri içeren ISPS Kod oluşturulmuştur.
MSC tarafından oluşturulan yeni tedbirlerin zorunlu olarak ve bir an evvel uygulamaya girebilmesi amacıyla ISPS Kod’un ülkemizin de taraf olduğu 1974 tarihli Denizde Uluslararası Can Emniyeti Sözleşmesi (SOLAS)’ne eklenmesi kararlaştırılmıştır.
Bu amaçla, 12 Aralık 2002 tarihinde SOLAS Diplomatik Konferansı toplanmıştır. Deniz yoluyla olabilecek terör eylemlerinin önlenmesine yönelik tedbirler SOLAS 74 Bölüm 11’e kabul edilen değişiklik (11-1) ve ilavelerle (11-2), Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik (ISPS) Kod’u olarak eklenmiş ve 01 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe girmesi tüm akit devletlerce kabul edilmiştir.
ISPS Kod ile denizcilik sektörüne güvenlik (security) kavramı getirilmiş, IMO tarafından, gemilerle birlikte liman tesisleri de dahil olmak üzere, deniz güvenliğine yönelik yeni düzenlemelerin yapılmasına başlanılmıştır.
Akit devletlerin deniz güvenliğine ilişkin uluslararası yükümlülüklerini düzenleyen ve SOLAS 74’e Bölüm 11-2 olarak eklenen antlaşma hükümleri, esas olarak, uluslararası deniz ulaştırmasına açık bulunan liman tesisleri ile bu tesisleri kullanan ve uluslararası sefer yapan belirli standartlardaki gemilere uygulanacak hükümler olarak kabul edilmiştir
ISPS KOD’UN HEDEFLERİ
Güvenlik tehditlerini tespit etmek ve uluslararası ticaretle iştigal eden gemileri ve liman tesislerini etkileyen güvenlik eylemlerine karşı önleyici tedbirler almak amacıyla SOLAS 74 Sözleşmesine taraf olan Devletler, Hükümet kuruluşları, yerel makamlar, denizcilik ve liman işleticileri arasında işbirliğini kapsayan uluslararası bir yapı tesis etmek. Denizde güvenliği temin etmek için SOLAS 74 Sözleşmesine taraf olan Devletler, Hükümet kuruluşları, yerel makamlar, denizcilik ve liman işleticilerinin görev ve sorumluluklarını belirlemek.
Güvenlikle ilgili bilgilerin erken ve etkin bir şekilde toplanmasını ve bilgi alış-verişini temin etmek, Değişen güvenlik seviyelerine hazırlıklı olarak hareket edebilmek için yeterli ve düzgün plan ve prosedürlere sahip olabilmek maksadıyla, güvenlik değerlendirmeleri için bir metodoloji temin etmek. Denizlerde güvenliği tesis etmek üzere uygun ve yeterli tedbirlerin alınabilmesi için gerekli ortamı sağlamaktır.
Haber : Tuncay Ertan-Yeni Erdek Gazetesi