Risk değerlendirmesi yapmayanlara ağır cezalar verilecek

Serbest Muhasebeci ve mali Müşavir Sedat Ülgay, işyeri sahipleri ile apartman yöneticilerini işyeri risk değerlendirmesi yapmaları önerisinde bulundu.
SMMM Sedat Ülgay, İş sağlığı ve iş güvenliği Kanunu’nun (6331 Sayılı Kanun) 20.06.2012 tarihinde kabul edilip, 30.05.2012 tarih 28339 sayılı Resmi Gazete de yayımlandığını hatırlattı.
İlgili yasanının 10. maddesi gereği işveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlü olduğunu kaydeden SMMM Sedat Ülgay, yine aynı yasanın 20. madde gereği iki ile elli arası çalışanı bulunan işyerlerinde bir çalışan temsilcisini seçimle belirtmek zorunda olduğunu ifade etti.
Risk değerlendirmesi yapma yükümlülüğünün 01.01.2013 tarihinden itibaren apartmanlara da getirildiğini açıklayan Ülgay, devamında şöyle konuştu:
 “Risk değerlendirilmesi iş sağlığı ve güvenliği Risk Değerlendirilmesin de belirtilmiştir. Risk değerlendirilmesi yapılırken genel kabul görmüş risk değerlendirilme aşamalarının sırası ile uygulaması gerekir. Risk değerlendirmesi beş aşamada yapılır: 1.Tehlikenin belirlenmesi, 2.Risklerin değerlendirilmesi, 3.Risklerin derecelenmesi, 4.Kontrol önlemlerinin uygulanması, 5.Denetim önlemlerinin uygulanması. Buna göre ilk önce işyerinizin bütün bölümlerini gezerek tehlikelerin neler olduğuna nelerin insanlara, çevreye ve diğer malzemelere zarar vereceğinin tespit edilmesi gerekir. İkinci aşamada tehlikelerin hangi risklere sebep olacağını belirlenir. Üçüncü aşamada riskleri düşük, orta ve yüksek diye sınıflandırmak gerekir. Dördüncü aşamada belirlenen risklerin kontrol önlemleri uygulanacak. Beşinci aşamada ise denetim izleme ve gözden geçirme işlemleri yapılacaktır. Yapılacak bütün bu işlemler kayıt altına alınacaktır. Bu nedenle bir an önce risk değerlendirmesini yapmak gerekir. Düzenleme tarihi olarak da 01.01.2013 tarihini yazın. Risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverenlere yasanın 10. maddesi 1. fıkrasına göre 3.000 TL si aykırının devam ettiği her ay için 4.500 TL sı dördüncü fıkrasında belirtilen yükümlülüklerin yerine getirmeyen işverene 1.500 TL idari para cezası uygulanacaktır. Cezalı duruma düşmemek için bir an önce İşyeri Risk Değerlendirmesini yapınız.
Haber: Yeni Erdek Gazetesi