Oteller Pansiyonlar Turizm Bakanlığına Bağlanacak

Oteller Pansiyonlar Turizm Bakanlığına Bağlanacak

Belediye belgeli çalışan otel ve pansiyonlar Kültür ve Turizm Bakanlığının denetimine sokacak olan yasal düzenleme hazırlanan torba yasa ile Meclis’e sunulacak.
Belediye belgeli otelleri Kültür ve Turizm Bakanlığının denetimine alacak olan yasal düzenleme, Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından hazırlıkları tamamlanan torba yasa ile meclise gelecek.

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, belediyeler ile il özel idarelerinin verdiği ruhsatlara tabi olarak faaliyet gösteren turizm işletmelerinin denetimi ve ruhsat işlemleri Kültür ve Turizm Bakanlığına geçecek.

Yeni yasayla birlikte pansiyonlar dâhil, tüm turizm işletmelerinin izin ve ruhsat işlemleri bakanlığa geçmiş olacak.

Bu yasa 10 odanın üzeri oteller ve 5 odanın üzeri pansiyonları kapsıyor

Söz konusu yasal düzenlemeyi, daha önce Türkiye’nin 2023 Turizm Stratejisi sunumunda dile getiren Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 10 odanın üzerindeki tüm otelleri ve 5 odanın üzerindeki tüm pansiyonların Turizm İşletme Belgesi almasını zorunlu hale getireceklerini açıklamıştı.

Yasadaki Turizmle ilgili diğer maddeler

Torba yasada sektörü ilgilendiren iki madde daha var. Turizm amacıyla yapılan tesislerin turizm faaliyeti dışında kullanımı yasaklanacak. Ayrıca askerî alanlar ve turizm için ayrılmış alanlarda yapılacak maden aramaları için de ilgili bakanlıkların görüşü alınacak. Turizm yatırım tahsisleri konusunda yerine getirilmeyen yükümlülükler için ortaya çıkan dava süreçleri kısaltılacak.