Oda Başkanı Canbazdan Esnafa Uyarı

Erdek Esnaf Odası Başkanı Mahmut Canbaz, esnaf ve sanatkarların kullandığı fatura ve benzeri belgelerde sicil numarası ve benzeri bilgilerin yer almasının zorunluluğu bulunmadığını söyledi.
01 Ocak 2014 tarihinden itibaren esnaf sicil numarası ve Türk Ticaret Kanunundan kaynaklanan diğer yükümlülüklerin sıkça sorulan sorular arasında yer aldığını ifade eden Canbaz “Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun “Ticaret Unvanı Kullanma Zorunluluğu” başlıklı 39. maddesinin 2. fıkrasında “tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir” hükmü yer almaktadır. Ancak, kanun hükmünden de açıkça anlaşıldığı üzere, bu ifade ede Türk Ticaret Kanunu’na tabi “Tacirler” açısından geçerlidir. Dolayısıyla, esnaf ve sanatkarın kullandığı belge ve faturalarda 6102 sayılı Kanunun 39. maddesinde bulunan sicil numarası ve benzeri bilgilerin yer alması zorunluluğu bulunmamaktadır” dedi.
oda başkanı canbaz
Haber: Yeni Erdek Gazetesi