Müftü Yalçından Mevlid Kandili mesajı

12 Ocak Pazar gününü 13 Ocak Pazartesi’ye bağlayan gece, Hz. Muhammed (SAS)’in Hicri Takvime göre doğum yıldönümü olan 12 Rebiülevvel 1435’te Mevlid Kandilini kutlayacağımı söyleyen Erdek Müftüsü İsmail Yalçın, yayınladığı mesajında “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen son ve en büyük peygamber, bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) 571 yılında doğmuştur. Mevlid, doğum zamanı demektir. Mevlid gecesi, Rebiul-evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Peygamber efendimizin doğum günü, bütün Müslümanların bayramıdır.” dedi.

Yalçın, mesajının devamında şunları kaydetti: “Milâdî takvime göre ise bu, 571 yılı Nisan ayının yirmisine rastlamaktadır. Bu mübarek geceye “Mevlid Kandili” denir. O’nun doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet ve zulüm almış yürümüş, Allah inancı unutulmuş, insanlık korkunç ve karanlık bir duruma düşmüş, dünya yaşanmaz hale gelmişti. O’nun doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır. O gecenin sabahı gerçekten de feyizli bir sabahtı. İnsanlık için yepyeni bir gün doğmuş, aydınlık bir devir açılmıştı. Sevgili peygamberimizin gönderilişi, Yüce Allahın bütün insanlara en büyük nimetlerinden birisidir. Bu hususta Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmuştur: ‘Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah’ın âyetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler’ (Âl-i İmrân, 164). Kandilde insanlığın hayat ufkuna bir devir açan Peygamber Efendimizin dünyaya teşriflerini kutlarken, onun örnek şahsiyetini ve güzel ahlakını tanımaya, getirdiği evrensel çağrıyı anlamaya ve bütün bunların özünde barındırdığı ruhu çağımıza taşımaya olan ihtiyacımızı bir kez daha fark etmekteyiz. Bu vesile ile Mübarek Mevlid Kandilinizi tebrik eder, bu mübarek gecenin Erdek’imize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim.”
müftü yalçın kandil