İlhan:”turizm eylem planı hayata geçirilmelidir”

İlhan:”turizm eylem planı hayata geçirilmelidir”
Türkiye’nin en eski turizm beldelerinden olan Erdek’in turizm gelirlerinde hak ettiği yeri alamadığını dile getiren Belgin Otel ve Kaya (the rock) disko Genel Müdürü İbrahim İlhan, Erdek’in turizmde hak ettiği yeri alabilmesi için Erdek’in kısa, orta ve uzun vadeli turizm eylem planının belirlenmesi gerektiğini söyledi.
İbrahim İlhan, “Erdek’te sürdürülebilir turizm sektörünün oluşturulabilmesi için öncelikli olarak ilçe için turizmin birincil geçim kaynağı olacağı fikri halkın tamamına benimsetilmelidir. Turisttik ürünler çeşitlendirilmeli, kalitesi arttırılarak müşteri memnuniyeti sağlanmalıdır.
Erdek’in ziyaret için arzu edilen bir turizm destinasyonu olduğu iddiasının kamuoyuna tanıtılması ve benimsetilmesi gereklidir. Kişi başına turist harcamalarının artmasını sağlamak için alternatif turizm olanaklarının tesis edilmelidir” dedi.
“Sezon süresi uzatılmalıdır”
Erdek’te sadece deniz turizminin gelişmiş olmasının ilçe için tatil sezonunun kısalmasına neden olduğunu dile getiren İbrahim İlhan “Bu durum ilçe turizminin kalkınması,turizm gelirlerinin artması ve gelirdeki mevsimselliğin önlenmesinin önündeki önemli engellerden biridir. Sezonun kısalmasını önlemek için yatırıma uygun boş alanlarda alternatif turizme yönelik yeni yatırımların planlanması kaçınılmazdır” şeklinde konuştu.
“Turizm alt yapısı geliştirilmelidir”
Erdek ve çevresindeki mevcut turizm alt yapısının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizen İbrahim İlhan şunları söyledi “Bunun için turizm tesislerinin sahibi ve işletmecileriyle sektör toplantıları yapılmalıdır. Turizm tesislerinin mevcut personeli için kurslar düzenlenmelidir. Tesisler küçük ölçekli alt yapı çalışmalarıyla fiziksel olarak iyileştirilmelidir. Tesislerdeki yemek ve sosyal etkinlerin çeşitliliğini arttıracak çalışmalar yapılmalıdır.
Turizm tesislerinin bulunduğu bölgelerde alt yapı sorunlarının çözüme yönelik yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleriyle toplantılar yapılmalıdır. İkinci konutların sezonda daha verimli değerlendirilmelerini sağlamak için ev pansiyonculuğu ve butik otelciliğe yönelik farkındalık arttırılmalıdır. Deniz turizmiyle alternatif turizm faaliyetleri birleştirilmelidir”

Haber:Erdek Doğuş Gazetesi