Fıstık Çamı dal budaması tatbikatla gösterildi

Kapıdağ Yarımadasında zeytin ağacından sonra ikinci sırada gelir elde edilen fıstık çamı ağaçları nasıl budanır? Konusun da eğitim verildi. Gerçekleşen fıstık çamı spiral dal budama tatbikatına yoğun ilgi gösterildi.
Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Erdek Orman İşletme Şefliğinde fıstık çamı ağacı üzerinde spiral dal budaması yapılması usul ve esasları üreticilere anlatıldı.
Tatbikatlı eğitimde konuşan Orman ve Su İşleri Balıkesir Bölge Müdürü Hüseyin Yalçın, gerek tabii gerekse dikim yoluyla kurulmuş olan fıstık çamı ormanlarında kozalak verimini artırmak için budama işleminin muhakkak yapılması gerektiğini bu nedenle budama çağına gelmiş olan meşcerelerin bir an önce programa alınmasını, budama da orman köylülerinden de faydalanılarak maliyetin düşürülmesi yoluna gidilmesi gerektiğini açıkladı.
Fıstık Çamı ağacına yeterli ışık alması sağlanmalı
Silvi Kültür Şube Müdürü Mikail Deniz, fıstık çamının ışık ağacı olması dolayısıyla yeterli ışık alamayan dalların zayıf ve cılız kaldığını bu nedenle zayıf cılız kalan dalların kozalak üretemediğini bunun önüne geçmek ve kozalak verimini arttırmak için dal budamasının yapılması gerektiğini bu sayede ağaç tepe tacının genişleyeceğini, genişleyen tepe tacında sürgün gelişimi, hava sirkülasyonu ve ışık girişinin artırılması ile kozalak veriminde de artış olacağını anlattı.
Yapılan konuşmalardan sonra, fıstık çamı meşcere bakımı ve spiral dal budaması uygulamasına geçildi. Alınan deneme alanı içinde gerek seyreltme gerekse budama işlemi katılımcılarında görüşleri alınarak budama işlemi uygulamalı olarak yapıldı.
Tatbikatlı fıstık çamı budamasına; Orman ve Su İşleri Balıkesir Bölge Müdürü Hüseyin Yalçın, Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Aslan, Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 14 İşletme Müdürü, Silvikültür Şube Müdürü Mikail Deniz, Odun Dışı Ürünler Şube Müdürü Ömer Akkoç, Odun Dışı Ürün Baş Mühendisi Murat Aksu, Orman İşletme Şefleri, Bölge Müdürlüğü Mühendisleri, Orman Muhafaza Memurları ile Erdek İşletme Şefliği personeli ile orman köylüleri katıldı.
Haber: Yeni Erdek Gazetesi