Mart Belediye Meclisi Toplantısı Yapıldı

BELEDİYE MECLİSİ DÖRT GÜNDEM MADDESİNİ GÖRÜŞTÜ
Mart ayı olağan belediye meclis toplantısı dün saat 16:00’da, Belediye Başkanı Hüseyin Sarı’nın meclis başkanlığında, belediye toplantı odasında gerçekleştirildi.

DÖRT gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda; 3 gündem maddesi belediye meclis üyelerinin oy birliği ile 1 gündem maddesi ise oy çokluğu ile kabul edildi.
Mart ayı olağan meclis gündeminin ilk maddesinde; İlçemiz Karşıyaka-Tatlısu ilave revizyon ıslah imar planlarında yapılan plan değişikliğine karşı, yapılan itiraz dilekçeleri görüşüldü ve imar komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.
Meclisin ikinci gündem maddesinde; İlçemiz Alaattin Mahallesinde 342 ada 13 parselin bulunduğu alanda imar planı gereği oluşan ihdas parçasının satışının yapılabilmesi için encümene yetki verilmesi konusu oy birliği ile kabul edildi.
Meclisin üçüncü gündem maddesinde; İlçemiz Aşağıyapıcı – Hamamlı ve Doğanlar Mahallelerinde yapılacak kadastro güncelleme çalışmaları için bilirkişi seçilmesi konusu, bir sonraki mecliste görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.
Meclisin dördüncü gündem maddesinde; 2019 yılı Gelirler Tarifesine ilave yapılması konusu meclis üyeleri tarfından görüşülerek komisyona havale edilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. (haber/foto:Erdek Doğuş Gazetesi- M.Issızlar-A.Halat)