Erdek´te İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı

Erdek´te İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık başkanlığında idare şube başkanları toplantısı yapıldı.
Erdek Öğretmenevi Konferans Salonu´nda gerçekleştirilen toplantıda, idarede birliğin sağlanması, yapılacak çalışmaların gözden geçirilmesi, teşkilatın ahenk içerisinde çalışması için gereken tedbirlerin alınması ve gerekli uygulamaların düzenlenmesi konuları ele alındı.
Toplantının açılışında gerek koordinasyon, gerekse hizmetlerin yürütülmesi açısından önemli bir toplantı olduğunu dile getiren Kaymakam Çalık, alınan kararları şöyle özetledi:

“1- Devlet Vatandaş ilişkilerinde hizmetin temel esas olarak ele alınması, hizmetin verilirken iyi niyet, nezaket kültürü, tarafsızlık, eşitlik, hakkaniyet ve mevzuat çerçevesinde hizmet verilmesi, hoşgörülü olunması,
2- Kurumlar olarak birlikte koordineli ve ekip halinde hareket edilmesi,
3- Kurum amirlerinin kanunların kendilerine vermiş olduğu yetkiyi kullanmalarını, çalışanlarına adaletli ve tarafsız davranmalarını, şeffaflığa önem vermeleri,
4- Vatandaş nezdinde devletin güvenilirliğinin muhafaza edilmesi ve daha ileriye taşınması için gerekli özverinin gösterilmesi,
5- Yazışmalarda Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller´ e dair yönetmelik hükümlerine riayet edilmesi, personele hizmet içi eğitim verilmesi,
6- 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu´nda belirtilen hükümlere uyulması,
7- CİMER Başvurularının titizlikle takip edilmesi, gereğinin yapılarak yasal süresi içerisinde mutlaka ilgilisine bilgi verilmesi,
8- Personelin kılık-kıyafet konusunda gerekli özeni göstermesi, hizmet binaların bakım, onarım ve temizliğinin yapılması, kurum amirlerince konunun takip edilmesi,
9- Anayasal hak olan dilekçe verme ve bilgi edinme haklarını kullanan vatandaşlara yasal mevzuat çerçevesinde ve yasal süreleri içerisinde mutlaka bilgi verilmesini,
10- Eğitim öğretimin güven ve huzur içerisinde yürütülebilmesi için üzerine görev düşen herkesin gayret göstermesi,
11- 4207 Sayılı Kanun kapsamında cezaların ağırlaştığı, kolluk kuvvetlerince işyerlerinin cezalara maruz kalmaması konusunda uyarılması,
12- Şehit yakınları ve gazilerimiz ile yaşlı ve engellilerin iş ve işlemlerinin öncelikle yerine getirilmesine özen gösterilmesi,
13- Kamu araçlarının Taşıt Kanunu ve bu kanuna dair çıkartılan yönetmelik hükümleri doğrultusunda kullanılması, gerekli tasarrufun ve hassasiyetin gösterilmesi,
14- Milli gün ve bayramlar dolayısıyla yapılan törenlere idare şube başkanlarının mutlaka katılması,
15- Türk Bayrağı Kanunu gereğince eskimiş, solmuş, yıpranmış bayrakların derhal yenilenmesi, eskimiş, solmuş ve yırtılmış bayrakların imha edilmek üzere İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü´ne teslim edilmesi,
16- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı´nın başlatmış olduğu sıfır atık projesi kapsamında İlçede seferberlik başlatıldığını, Hükümet Konağı ve kamu binalarında çevreci projeye geçilmesi atıkların geri dönüşüme kazandırılması için gerekli çalışmaların bir ön önce yapılması,
17- Bütün idarecilerin mesai içi ve dışında telefonlarının açık tutulması,
18- Kamu kurumlarında mevcut araç-gereç ve malzemelerin dikkatli kullanılması, elektrik tüketimi konusunda gerekli tasarrufun sağlanması.”
Haber: Yeni Erdek Gazetesi