Erdek Zeytin Kooperatifi´nde kongre heyecanı

Erdek Zeytin Kooperatifi´nde kongre heyecanı

S.S. 162 Sayılı Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada; “Kooperatifimizin 2017/2018 İş yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 9 Şubat 2019 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat: 11:00´de Erdek Kapalı Spor Salonu´nda yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı Kooperatifimiz Ana Sözleşmesinin 28/3 maddesi gereğince 17 Şubat 2019 tarihine rastlayan Pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Yoklama ve Açılışla başlayacak genel kurulda, 1 başkan ve 2 katip üyenin görev alacağı Divan Heyeti belirlenecek.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı´nın okunmasıyla geçilecek gündemde şu konular ele alınacak:

“Bakanlığın 08.10.2013 tarih ve 2013/7 sayılı genelgesi uyarınca, oya sunulması geriye bırakılan 2015/2016, 2016/2017 iş yılları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının ayrı ayrı okunması, Bakanlığın 11.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca okunan ilgili iş yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tabloları hakkında düzenlenen inceleme raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi ile ayrı ayrı oylamaya sunulması, 2017/2018 İş yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, Bakanlığın 11.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca 2017/2018 İş yılı Faaliyet Raporu İle Bilanço ve Gelir Tabloları hakkında düzenlenen inceleme raporunun okunması, müzakeresi ve oylamaya sunulması, 2015/2016, 2016/2017 ve 2017/2018 iş yıllarında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi, görev süreleri sona eren kooperatifimiz Yönetim Kuruluna 6 asil ve 6 yedek üye ile 47 kişi asil ve 47 kişi yedek Birlik Temsilcisi seçilmesi, karara bağlanmayan faaliyet dönemlerine ilişkin olarak “Ortak İçi” ve “Ortak Dışı” faaliyet Kar/Zararının görüşülerek karara bağlanması, kooperatifimiz 2018 / 2019 İş Yılı Faaliyet Dönemi Çalışma Programı ve Bütçesinin görüşülerek karara bağlanması, birliğimiz tarafından ortak üreticilere verilecek olan ayni ve nakdi kredilerin kullandırılmasına ilişkin olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karar alınması, kooperatifimiz Ana Sözleşmesinin 11/4 maddesi gereği sermaye payı taksitini ödeyemeyecek durumda olan ortaklarımızın sermaye payı taksitlerinin 1 yıl süre ile erteleme taleplerinin görüşülerek ertelenmesi hususunda karar alınması, Avrupa Birliği ve Devletimizin vereceği destek ve hibelerden yararlanmak üzere gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması, Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakkı Huzur ve Harcırah gibi parasal haklarının belirlenmesi hususunun karara bağlanması.”

Bir ortağın Genel Kurula katılabilmesi için varsa kefaletten doğan borcu dahil borçlarını Genel Kuruldan 20 gün öncesine kadar ödemiş olması ve Rekolte beyannamesinin en az % 50 sini teslim etmiş olması gerekiyor.
Haber : Yeni Erdek Gazetesi-Mehmet Ertan