Erdek Belediye Meclisi 2020 İlk Toplantısını Yaptı

Erdek Belediye Meclisi 2020 İlk Toplantısını Yaptı

Erdek belediye meclisi
Erdek Belediye Meclisi 2020 yılının ilk oturumunu dün saat 16:00’da gerçekleştirdi.

Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı başkanlığında ve meclis üyelerinin katılımı ile yapılan toplantıda, 15 ana gündem maddesi ve 2 ek gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Ocak ayı olağan meclis gündeminde görüşülen maddeler ve alınan kararlar sırasıyla şu şekilde tutanaklara geçti;
Gündemin 1. maddesinde; Belediye meclisinin 2020 yılında da her ayın ilk çarşamba gününde toplanması oy birliğiyle kabul edildi.
Gündemin 2. maddesinde; Meclis ve komisyon toplantılarına katılan meclis başkanı ve üyelerine ödenecek huzur hakkı oy birliğiyle belirlendi.
Gündemin 3. maddesinde; Denetim komisyonuna oy birliğiyle Huri Güven, İbrahim Çolak ve İbrahim Beyoğlu’nun seçilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
Gündemin 4. maddesinde; Belediyede geçici işçi vizesi oy birliğiyle verildi.
Gündemin 5. maddesinde; Belediyede çalışan toplam 35 sözleşmeli personelin 2020 yılında da çalışmaları ve maaşlarının belirlenmesi oy birliğiyle kabul edildi.
Gündemin 6. maddesinde; Belediyeye sözleşmeli personelin alınması oy birliğiyle kabul edildi.
Gündemin 7. maddesinde; Belediyeye ait Yukarıyapıcı Mahallesi’nde 1120, Karşıyaka Mahallesi’nde 110 ada, 1 parsel sondaj izni oy birliğiyle komisyona gönderildi.
Gündemin 8. maddesinde; Erdek 2 No’lu sağlık ocağının bulunduğu alandaki wc’lerin ve çeşmenin kaldırılarak, ambulans istasyon yer tesisi yapılması oy birliğiyle kabul edildi.
Gündemin 9. maddesinde; İlçemiz Atatürk Mahallesi’nde 144 ada, 29 parselde yapılacak yapının zemin katının konut olarak kullanılması talebi oy birliğiyle komisyona gönderildi.
Gündemin 10. maddesinde; Erdek Belediyesi İmar Planı notları oy birliğiyle kabul edildi.
Gündemin 11. maddesinde; İlçemize Alaattin Mahallesi’nde 178 ada, 26 parselde bulunan boş alana büfe işletmeciliği için kiralamak istenmesi hakkında oy birliğiyle 10 yıllığına encümene yetki verildi.
Gündemin 12. maddesinde; 2020 yılında çalıştırılacak geçici işçilerin yevmiyelerinin belirlenmesi oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 13. maddesinde; Zabıta müdürlüğünde çalışan memur personelin fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi oy birliğiyle kabul edildi.
Gündemin 14. maddesinde; İlçemiz 18 Eylül Stadı’nda bulunan tesislerin işletmesinin Erdek Grup İnsan Kaynaklarına devri için komisyona ek süre verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 15. maddesinde; Erdek Ticaret Odası’nın belediyeden yer tahsisi istemesi hakkında komisyona ek süre verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

KABUL EDİLEN İKİ EK GÜNDEM MADDESİ
1. Ek gündem maddesinde; Erdek Belediye Başkan Yardımcısı Canan Kırdar’ın maaşının belirlenmesi mecliste tartışmalara yol açtı. Kırdar’ın maaşı Ak Partili Ceyhun Mırız ile CHP’li Burhan Karışık ve Canan Kırdar’ın atışmaları ile biraz sürdü. Kırdar’ın maaşının memur maaşı kadar artması; “4 ret” oyuna karşılık “8 evet” oyuyla kabul edildi.
2. Ek gündem maddesinde; Hasta Nakil Hizmetleri Yönetmeliğinin hazırlanması oy birliğiyle komisyona havale edildi.
Erdek Belediye Meclisinin bir sonraki Şubat ayı meclis toplantısı ise 5 Şubat 2020 Çarşamba günü 16.00’da yapılacağı ifade edildi. (A.Halat-O.Bölükbaşı)-Erdek Doğuş Gazetesi