CHP Lideri Kılıçdaroğlu’ndan yolsuzluğu önlemek için 11 çağrı…

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’ndan yolsuzluğu önlemek için 11 çağrı…

TBMMCHPGRUP070

 

-“Rüşvet ve yolsuzluklar konusunu dokunulmazlıkların dışına çıkaralım”

-“. Kamu İhale Yasası’nı AB standartlarına getirelim”

-“ Siyasi ahlak yasası çıkaralım.”

-“Siyasi Partiler Yasası’nı çıkaralım, siyasetin finansmanını şeffaf hale getirelim”

-“. Adli kolluk yasasını çıkaralım, yürütme organının yargı üzerindeki baskısını kaldıralım”

-“. Kamu harcamalarını TBMM adına denetleyen Sayıştay’ı daha güçlü hale getirelim, raporları bütçe görüşmeleri sırasında TBMM’ye gelsin”

-“Ticari sır kavramını yeniden düzenleyelim, içtüzüğü değiştirelim, parlamento yolsuzluk, rüşvet konusunda araştırma komisyonu kuruyorsa kimse ticari sırrın arkasına saklanmasın”

-“. Parlamentoda kesin hesap komisyonu kuralım, kamu harcamalarını denetleyen kurum olsun, başkanı muhalefet partisinden olsun, iktidar muhalefete hesap versin”

-“Yolsuzluk ve rüşvet konusunda dağınık bir mevzuatımız var, tümünü toparlayalım, çağdaş anlamda yolsuzlukla mücadele yasası çıkaralım.”

-“Gelir İdaresi Başkanlığı’nı özerk hale getirelim. Vergi denetimini siyasi amaçla kullanmayalım”

-“Sermaye Piyasası Kurulu, BDDK gibi kurumlar var, bu kurumları siyasetten arındıralım”

-”Başbakan’a açık ve net çağrı yapıyorum, yolsuzlukları önlemek için 11 maddelik çağrım var Türkiye’yi yolsuzluklardan arındıralım istiyorum.