BAGFAŞ’ın Yeni Kuracağı Fabrika Kapıdağı bitirir

Havutça, “Bugünün yatırımlarını, çevre politikalarını 1960’lı yılların anlayışında kalarak kurgulamaya kalkarsanız sınıfta kalırsınız uyarısında bulundu.
Havutça, geçen hafta sonu Erdek, Manyas ve Edincik’te ziyaretlerde bulundu.
Erdek ve Edincik’te halkın sorunlarını dinleyen Havutça, halkın bölgeye yapılacak CAN-Kalsiyum Amonyum Nitrat fabrikasından endişe ettiklerini açıkladı.
Havutça, bu konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede “halka rağmen, halka karşı bir yatırım kabul edilebilir anlayış değildir. Çağ dışıdır!” dedi.
Havutça şunları söyledi: “Bugün, çevrecilik bilinci, eskiden olduğu gibi, ‘kaynakları israf etmeyelim’ klasik yaklaşımıyla sınırlı değildir. Toplumsal değişim, çevre sorunlarına duyarlılığın arttığı bir dönemdedir ve  artık sanayi yatırımı yapan girişimcilerin bu konuda bilinçli davrandığı görülmektedir. Çünkü, doğayı kirleten, insan sağlığını tehdit eden bir işletme ile doğayı kirletmeyen, insan sağlığını gözeten bir işletmenin imajları tüketiciler ya da kamuoyu nezdinde çok farklı olarak algılanmaktadır.
Ülkemizde de çevre koruma çabalarına katılan sanayicilerimiz artık ek maliyetin gereksiz bir yatırım olmadığının hatta bir sosyal sorumluluk olduğunun farkındadır. BAGFAŞ Entegre Gübre Tesisleri, Bandırma Erdek arasında, Kapıdağ yarımadası üzerinde denizin hemen kıyısında kuruludur. 1960’lı yıllarda bu tesisin yer seçimi yapılırken öngörülen krıterler bugünkü toplumsal değişim, gelişim ve çevre sorunlarına duyarlılığı dikkate alındığında “iyi bir yatırım” olarak kabul etmek mümkün değildir. Bu durumda ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara bağlı sanayi yatırım sahalarının yerinin tespiti yaparken halkın sağlığının tehlikeye atılmaması, bu anlamda önlemlerin alınması, halkın endişelerinin de giderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde halka rağmen, halka karşı bir yatırım kabul edilebilir anlayış değildir. Çağ dışıdır. Bugünün yatırımlarını, çevre politikalarını 1960’lı yılların anlayışında kalarak kurgulamaya kalkarsanız sınıfta kalırsınız. Balıkesir, eşsiz coğrafyası ve zenginlikleriyle önemli bir kenttir. Tarihi, mitolojik, sosyal, kültürel, jeolojik, ekolojik birçok zenginlik, çeşitlilik ve değişkenlikleri barındıran nadir bölgelerimizin en önemlileri arasında yer alan Kapıdağ Yarımadası, karşı karşıya olduğu tehlike tüm çıplaklığıyla ortadadır. BAGFAŞ Gübre Tesisleri’ne entegre edilmesi projelendirilen CAN-Kalsiyum Amonyum Nitrat fabrikalarının yer tespiti halkın talepleri ile çelişmektedir. Bununla birlikte çevre kirlenmesi giderilmesindeki maliyet,  çevreninin korunmasından daha fazla olduğu bilinciyle yani çevrenin kirletilmeden korunması mutlaka dikkate alınmalıdır.”
Havutça, CHP olarak yatırımlara karşı olmadıklarını bölgede gurur veren markaların varlığından her bölge halkı gibi kendisinin de gurur duyduğunu kaydetti.
Ancak, Erdek’in, Edincik’in, Bandırma’nın doğal ve çevresel zenginliklerin korunması yaşamsal önem arz etmektedir diyerek konuşmasını sürdüren Havutça, bizim önceliğimiz bölge insanımızdır. Bandırma Körfezi, zeytin ve zengin bitkisel florasını gelecek kuşaklara temiz bırakmak bizim tarihsel sorumluluğudur. Sonuç olarak, dünyanın herhangi bir yerinde çevreye verilen ciddi boyutlardaki zararın hepimizin sorunu olduğunu ve hepimizi tehdit ettiğini kabul etmedikçe, hiçbir etkili önlem alamayacağımız bilinmelidir diyerek sözlerini tamamladı.
Haber: Yeni Erdek Gazetesi