2013 yılının Son Meclisi Toplandı

Erdek Belediye Meclisinin 2013 yılının son toplantısı gerçekleştirildi.
Belediye Meclisinde 5 Gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıya Belediye Meclisinin AK Partili üyelerinden Enver Damar başkanlık yaptı.
Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Aysan’ın izinli olmasından dolayı belediye meclisine Erdek Belediye Başkanlığına vekalet eden Enver Damar başkanlık yaptı.
Gündemde İmar konuları ağırlıklıydı
İmar planı değişikliği konularının ağırlıklı olduğu gündemde, İmar Komisyonundan meclise gelen kararlar oylandı.
5 maddeden oluşan meclis gündeminde plan tadilatı yapılması nedeniyle görüşülmek üzere Kasım 2013 ayı toplantısında, imar komisyonuna gönderilen ilk madde, imar komisyonu raporu doğrultusunda oy birliğiyle kabul edildi.
Gündemin 3. maddesi olan Zeytinli Mahallesinde bulunan bir taşınmazın arka bahçe mesafesi komisyon raporu doğrultusunda oylandı. Yapılan oylamada 1 ret, 1 çekimser ve 8 kabul oyu ile imar komisyonu raporu oy çokluğuyla kabul edildi.
Meclis gündeminin 4. maddesi olan Karşıyaka Beldesi Simo Mevkiinde bir tapuda kayıtlı taşınmazların çekek yeri amaçlı 1/5000 nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebi görüşüldü.
Bu gündem konusu incelenmek üzere oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.
Meclisin son maddesi olan Erdek Atatürk Mahallesinde bulunan 63 – 85 nolu parsellerin şuyulu bulunduğu yoldan ihdas parçasının satışının yapılması talebi gündeme geldi. Bu konuda, oy birliği ile Belediye Encümenine havale edildi.
Meclis gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından ek gündem maddesi olmaması nedeni ile Erdek Belediye Başkan Vekili Enver Damar Aralık 2013 ayı meclis toplantısını bitirdi.
Haber: Yeni Erdek Gazetesi