Belediye Meclisi hararetli geçti

bldmcls
Erdek Belediye Meclisinin Şubat 2014 ayı toplantısı Çarşamba günü CHP’li meclis üyelerinin katılmaması sebebiyle dün gerçekleşti.
Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Aysan’ın başkanlığında düzenlenen toplantıya mazeretleri nedeniyle katılmadıkları bildirilen CHP’li meclis üyelerinden Mehmet Arslan ile Sümer Balkan oy birliğiyle izinli kabul edildi.
AK Partili meclis üyeleri ile CHP’li meclis üyeleri arasında hararetli tartışmaların sık sık yaşandığı meclis toplantısında 8 gündem maddesi görüşülürken 7 madde oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin son ve 8. maddesinin görüşülmesi ise bugüne ertelendi.
Gündemin 8. maddesinde Erdek Belediyesine bağlı ve ilçemiz sorumluluk alanlarına dahil edilecek köylerden gelen talep ve istekler doğrultusunda her türlü mal, hizmet, yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin verilebilmesi için Erdek Belediye imkanları dahilinde bütçe ayrılması yer alıyordu.
Toplantının ilk gündem maddesi, Erdek Belediyesi Zabıta ve İtfaiye Müdürlüğünde çalışan memur personelin fazla mesai ücretleri karara bağlandı. Oy birliği ile alınan karara göre Zabıta ve İtfaiye Memurlarının fazla mesai ücretleri 221 TL olarak belirlendi.
Meclisin ikinci maddesinde, denetim kurulunda çalıştırılacak uzman kişilerin, Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden belirlenip, 10 günlük çalışmaları karşılığında kendilerine günlük brüt 76,94 lira ödenmesi uygun görüldü.
Gündemin 3. maddesinde Belediye bünyesindeki Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne abone işlemleri ile ilgili olarak müracaat eden abonelerin mekanik sayaç olarak abonmanlıklarının yapılması işlemi görüşülürken oy birliği ile bu madde de kabul edildi.
Gündemin 4. maddesinde ise Atatürk Mahallesinde tapunun pafta 20, ada 515, parsel 1’de kayıtlı taşınmazın bulunduğu alanda plan tadilatı yapılması için gerekli çalışmaların başlatılabilmesi için konu oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.
Gündemin 5. maddesinde Erdek Belediye Başkanına, Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminde kayıtlı bulunan tapu bilgilerinin elektronik ortamda online olarak Belediye ile paylaşılması için hazırlanacak protokole imza atması için oy birliği ile yetki verildi.
Gündemin 6. maddesi olan Atatürk Mahallesi’nde bulunan taşınmazın bulunduğu alanda imar planı gereği oluşan yoldan ihdas parçalarının satışının yapılabilmesi için oy birliği ile Belediye Encümenine yetki verildi.
Gündemin ilk 6 maddesi sorunsuz şekilde değerlendirilip karara bağlanırken gündemin 7. maddesi olan Karşıyaka Belediye Meclisinin karar almış olduğu İlave Revizyon Islah İmar Planlarının onaylanması sırasında tartışmalar yaşandı.
Baştarafı Sahife 1’de
Gündemin ilk 6 maddesi sorunsuz şekilde değerlendirilip karara bağlanırken gündemin 7. maddesi olan Karşıyaka Belediye Meclisinin karar almış olduğu İlave Revizyon Islah İmar Planlarının onaylanması sırasında tartışmalar yaşandı.
Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Aysan, bundan önceki imar revizyon kararlarının İmar Komisyonun da alındığını belirterek “Ne oldu da bu kararı Erdek Belediye Meclisine bıraktınız?” diye sordu.
İmar Komisyonu Başkanı Burhan Karışık ise bu revizyon ile alakalı bazı endişelerinin olduğunu belirtti.
Tartışmaların ardından oylanan madde oy birliği ile kabul edildi.
Erdek Belediye Meclisinin son gündem maddesinin görüşülmesine geçilince, mecliste tansiyon birden yükselmeye başladı. Hararetli tartışmalara neden olan gündemin son maddesinde, Erdek Belediyesi’ne bağlı, ilçemiz sorumluluk alanlarına dahil edilecek köylere talep ve istekleri doğrultusunda her türlü mal, hizmet, yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin götürülebilmesi için Erdek Belediyesi’nin mali imkanları dahilinde bir bütçe ayrılması yer alıyordu.
Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Aysan, tüm mücavir köy ve bağlı köyler için 45 günlük 550 bin lira (550 milyar lira) bütçe ayrılmasını teklif etti.
Erdek Belediyesi CHP’li meclis üyeleri, bu maddeye karşı çıkarak, ayrılacak bütçenin en azından köy nüfuslarına oranlanarak belirlenmesini istedi.
Tartışmalara yol açan son madde Perşembe günkü meclis toplantısında karara bağlanamazken, meclis toplantısına ara verilerek bu konunun yarın (bugün) saat 17.00’de görüşülmesi için tekrar toplantı yapılması kararı alınıp meclis sona erdi.
Haber : Taygun Ertan-Yeni Erdek Gazetesi